FIZJOKLASY

To innowacyjne 30 minutowe zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę, które odbywają się w placówkach Zdrofit Zdrowe Miejsce oraz są dostępne również na platformie Yes2Move. W skład cyklu zajęć wchodzą: Fizjomobility, Fizjostretching, Fizjocore, Fizjostability. Jakość i precyzja ruchu oraz dobór bezpiecznych metod są tu ważniejsze od tempa wykonywania ćwiczeń. Treningi Fizjoklas prowadzone są w bezpieczny sposób. Celem zajęć nie jest ani wyczyn ani rekreacja, a przede wszystkim zdrowie użytkownika.

WPROWADZENIE

Fizjoklasy

Ilona Ozimek

Niska

DZIEŃ 1

Fizjomobility

Ilona Ozimek

Niska

DZIEŃ 2

Fizjostretching

Ilona Ozimek

Niska

DZIEŃ 3

Fizjocore

Ilona Ozimek

Niska

DZIEŃ 4

Fizjostability

Ilona Ozimek

Niska