Maciej Rajtar

Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę z pacjentem opiera głównie na leczeniu ruchem: celowany trening medyczny uzupełniony pracą manualną. Czerpie również wiedzę z własnych doświadczeń związanych z aktywnością ruchową, tj.: wakeboardingu, żeglarstwa, biegania. Szczególnie interesujący jest dla Macieja obszar dotyczący prewencji urazów sportowych. Wiedzę w tym zakresie miał okazję pogłębić podczas badań diagnostycznych, które przeprowadził na grupie czołowych zawodników polskiego MMA. Prywatnie miłośnik ruchu, gitary i bluesa.